Lista kodów odpadów

Wszystko, co powstaje jako materiał uboczny w wyniku produkcji, prac remontowych i budowlanych, wszelkiego rodzaju prac przemysłowych czy wydobycia surowców i ich przetwórstwa musi być właściwie zagospodarowane. Klasyfikacja znajduje się w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska.

Katalog z kodami odpadów

kody odpadówRozporządzenie określa podstawowy rozdział substancji powstających podczas wymienionych powyżej procesów. Określa ono katalog odpadów z listą odpadów niebezpiecznych oraz sposób klasyfikowania odpadów. Rozporządzenie zawiera również między innymi kody odpadów niebezpiecznych. Odpady dzieli się przede wszystkim według źródła ich powstawania. Przy każdej produkcji i wytwarzaniu tego, co później spożywamy lub w czym chodzimy i czego używamy w codziennych czynnościach, powstają uboczne produkty. Odpady są między innymi z przetwórstwa drewna a także z przemysłu galanteryjnego. Powstają też przy produkcji z przemysłu gastronomicznego oraz spożywczego. Do odpadów należą również oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw, odpady z rozpuszczalników czy odpady opakowaniowe a więc substancje niebezpieczne dla środowiska. Lista odpadów niebezpiecznych jest ustalona poprzez znakowanie odpadów niebezpiecznych odpowiednim indeksem w rozporządzeniu. Klasyfikacja odpadów jest ze względu na źródło ich pochodzenia, tj. przypisując im odpowiedni kod określający rodzaj. Każdy rodzaj można przypisać do danej grupy substancji nadając im odpowiednie oznaczenie.

Każdy przemysł produkuje substancje i materiały, które nie nadają się do dalszej obróbki. Prawidłowa segregacja i odbiór takich ubocznych produktów kształtuje bezpieczeństwo i higienę produkcji. Dlatego każdy zakład przetwórczy musi mieć podpisaną umowę z zakładem odbierającym takie substancje.