Precyzjne badania ut materiałów

Kontrola ultradźwiękowa to nieniszcząca metoda testowania, która wykorzystuje fale dźwiękowe do wykrywania pęknięć i defektów w częściach i materiałach. Można ją również wykorzystać do określenia grubości materiału, na przykład do pomiaru grubości.

Zastosowanie badań ut w różnych branżach

badania ut materiałówZe względu na możliwość przenoszenia sprzętu i różnorodność dostępnych metod, badania ultradźwiękowe pozwalają na sprawdzenie części, które są duże, nieregularnie ukształtowane lub nie mogą być transportowane. Kontrola jaka są badania ut materiałów opiera się na elektronicznych przetwornikach, które przekazują fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do materiału. Te fale odbijają czyste obrazy, które ujawniają kluczowe cechy właściwości materiału. Obrazy utworzone podczas badań ultradźwiękowych mogą wskazywać na pęknięcia, rowki i pęknięcia spoiny, jak również na grubość materiału i zarys ruchomych elementów. Ponieważ ta metoda ma większy potencjał niż inne nieniszczące typy testów, inspekcja ultradźwiękowa może generować obrazy, które są wyraźniejsze do zdefiniowane niż inne metody i wskazują cechy głębsze niż tylko poziomie powierzchni. Badania nieniszczące obejmują szeroki zakres technik analitycznych stosowanych do oceny właściwości materiału, części, produktu, spoiny lub systemu bez istotnego wpływu na integralność badanej jednostki. Laboratoria są cennym partnerem dla branż, w tym, mechanicznej, elektrycznej, inżynierii lotniczej i kosmonautycznej, a także zastosowań medycznych. Pojęcia kontroli nieniszczącej i oceny nieniszczącej są również powszechnie używane do opisywania metod badań nieniszczących.

Usługi testowania elementów są zaprojektowane tak, aby spełniały różnorodne standardy branżowe, a także unikalne wymagania klientów, które spełniają wymagania projektów obejmujących analizę materiałów lub testowanie kwalifikacji produktu do programów zapewnienia jakości i audytu.